Saturday, November 15, 2008

Santai Pagi Ini

Guru dan Murid.

Guru : Budin, Kamu cari di mana letaknya Australia ? (Sambil memaparkan peta besar)

Budin : Di sini cikgu.

Guru : Bagus. Abu, Siapakah yang mula-mula menjumpai Autralia?

Abu : Budin cikgu !

Guru : ?@?%^?.

No comments: