Thursday, December 18, 2008

Penyakit Rohani

Rasulullah SAW bersabda kepada menantunya, Ali r.a.

“ Wahai ‘Ali, setiap sesuatu pasti ada penyakitnya. Penyakit bicara adalah bohong, penyakit ilmu adalah lupa, penyakit ibadah adalah riya’, penyakit akhlaq mulia adalah kagum kepada diri sendiri, penyakit berani adalah menyerang, penyakit dermawan adalah mengungkap pemberian, penyakit tampan adalah sombong, penyakit bangsawan adalah membanggakan diri, penyakit malu adalah lemah, penyakit mulia adalah menyombongkan diri, penyakit kaya adalah kikir, penyakit royal adalah hidup mewah, dan penyakit agama adalah nafsu yang diperturutkan...."

Ketika berwasiat kepada ‘Ali bin Abi Thalib r.a. Rasulullah SAW bersabda :

Wahai ‘Ali, orang yang riya’ itu punya tiga ciri, yaitu :
1. rajin beribadah ketika dilihat orang,
2. malas ketika sendirian
3. ingin mendapat pujian dalam segala perkara.

Wahai ‘Ali, jika engkau dipuji orang, maka berdo’alah :

“ Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik daripada yang dikatakannya, ampunilah dosa-dosaku yang tersembunyi darinya, dan janganlah kata-katanya mengakibatkan siksaan bagiku...”

Ketika ditanya bagaimana cara mengobati hati yang sedang resah dan gundah gulana,
Ibnu Mas’ud r.a berkata :

“ Dengarkanlah bacaan Al-Qur’an atau datanglah ke majlis-majlis dzikir atau pergilah ke tempat yang sunyi untuk berkhalwat dengan Allah SWT. Jika belum terubat juga, maka mintalah kepada Allah SWT hati yang lain, karena sesungguhnya hati yang kamu pakai bukan lagi hatimu...”

2 comments:

simantanguru said...

sir sazili,
Banyak orang yang hatinya sakit, dan banyak juga yang sakit hati.

sazili said...

Semoga kita tidak termasuk dalam golongan itu cikgu.Dua dua tu saya tak nak....hati sakit kita boleh mati, sakit hati orang boleh mati. Baik tak payah !!