Tuesday, March 01, 2011

Untuk merasa bahagia dan gembira

Sebenarnya kita tidak perlu mengikuti latihan, belajar di sekolah, membaca buku atau mendapat kelulusan daripada sesiapa juga untuk merasa bahagia dan gembira. Sekarang ini pun kita boleh membuat keputusan untuk merasa bahagia. selagi kita menunggu orang lain untuk melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu tindakan untuk menjadikan kita gembira bahagia maka kita akan sentiasa menemui kegagalan.

Merasa tegang dan murung merupakan tabiat manusia dan sepertimana yang dikatakan oleh William James, seorang ahli Psikologi: "Merasa tegang adalah suatu tabiat. Merasa tenang juga adalah satu tabiat. Tabiat boleh dibuang dan tabiat yang baik boleh dibentuk."

Maka kitalah yang bertanggungjawab terhadap pemikiran dan kehidupan kita manakala melalui azam dan bayangan minda, kita dengan mudah dapat mengubah rasa duka kepada rasa gembira.


No comments: