Tuesday, March 29, 2011

Bertenaga

Bertenaga bemakna selalu ghairah berusaha untuk mencapai impian hidup. Berusaha mengusir rasa malas atau jemu dan bosan daripada menguasai diri kita merupakan antara pra-syarat yang utama dalam perjuangan hidup kita. Bertenaga juga bererti emosi kita positif.

Kita yang bertenaga akan berjaya melakukan apa sahaja dan mencapai apa yang dihajatkan. Berjaya membuat sesuatu hingga selesai dengan cara yang betul. Berjaya melangkah naik dari satu anak tangga ke satu anak tangga yang lebih tinggi.

Sebaliknya kita yang tidak bertenaga akan melakukan sesuatu hanya bila terpaksa, atau melakukan dengan tekun hanya pada ketika-ketika tertentu dan terdesak sahaja. Di ketika-ketika yang lain, yang sangat memerlukan, kita rasa terlalu malas dan bosan hingga melemah-lengohkan urat saraf kita.

Jika dibiarkan diri dikuasai rasa bosan atau jemu, ia akan kekal menjadi tabiat. Oleh yang demikian ia mesti dilawan dengan apa cara sekalipun untuk tidak dihinggapi penyakit malas yang keterlaluan.

No comments: