Wednesday, March 23, 2011

Fokus dan dan daya usaha

Dalam menentukan haluan hidup atau membuat keputusan, pastikan bahawa segala pertimbangan yang perlu telah diperhitungkan. Jangan "makan" lebih daripada yang dapat ditelan. Dan setelah satu-satu keputusan diambil, jangan biarkan diri kita sentiasa berada dalam keadaan menyesal.

Sebaliknya kita mesti menagih cita-cita kita dengan penuh minat dan tenaga serta penglibatan diri yang sepenuh-penuhnya. Kalau ibarat permainan bola, ia mesti sentiasa dalam keadaan bermain, tidak boleh diberhentikan.

Ramai yang gagal kerana kurang usaha dan mencuba, dan ramai juga yang kecewa kerana mereka cuba membuat lebih daripada keupayaannya.

No comments: