Wednesday, May 26, 2010

25 pelajar satu kelas ?


Ada banyak cadangan supaya ditetapkan hanya maksima 25 pelajar dalam satu kelas. Cadangan yang baik. Namun bila akan di kuat kuasakan, maksudnya akan diterima, belum pasti lagi. Kerana setiap yang hendak dilakukan ada masalahnya.

Kini pun ada yang sudah berlaku namun masih banyak kelas yang mencecah 30 pelajar malah ada yang bagaikan ikan sardin.

25 pelajar satu kelas, implikasinya, pertambahan guru, pertambahan bangunan kelas, pertambahan kos pembangunan dan pengurusan. Maka bertambahlah duit...duit...duit...maka payah !!

No comments: