Sunday, April 24, 2011

Pecahkan pola pemikiran negatif

Kita perlu sedar bahawa kebanyakan mereka yang berjaya hari ini adalah lebih kerap menemui kegagalan sebelumnya. Oleh itu, apa ang patut kita pelajari dari segi penggunaan percakapan diri ialah tiada kejayaan yang lebih besar daripada kejayaan itu sendiri.

Setelah kita berjaya memecahkan pola-pola pemikiran negatif yang terlalu banyak berlegar dalam pemikiran kita dan mula memberi fokus terhadap aspek-aspek positif daripada pengalaman kita, maka kita sebenarnya sedang menuju ke arah yang betul.

Sebenarnya kehidupan kita ini adalah proses memenuhi kehendak diri dan sekiranya kita terus mengamalkan percakapan diri yang positif, maka kita sebenarnya sedang membina proses memenuhi kehendak diri yang berjaya.

No comments: