Saturday, April 09, 2011

Memiliki sifat-sifat orang berjaya

Jika kita mahu berjaya dalam hidup maka kita perlu mempunyai sifat-sifat seperti mereka yang berjaya.

Proaktif. Orang yang mampu mengawal diri sesuai dengan arah yang hendak dituju. Tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur luar dirinya. Orang seperti ini akan dapat dilihat pada penampilan dan sikapnya terhadap sesuatu.

Berani. Sikap berani dalam erti kata yang positif. Dia berani berfikir dan bertindak, tidak terhalang dari melakukan sesuatu yang difikirkan baik dan benar walaupun menyedari ada pelbagai risiko yang menunggu.

Berwawasan. Orang yang berwawasan sudah pasti mampu melihat masa depannya dengan kacamata yang jernih, setelah meneliti segala kemungkinan dan latar belakang apa juga perkara yang diyakini akan mewarnai masa ddpan tersebut.

Harga diri. Orang yang menyedari kelemahan dan kekurangan diri sendiri di samping kelebihan serta keunikannya. Tidak akan merendah diri di atasa kekurangan fizikal yang dimiliki kerana sedar bahawa itu adalah ketentuan buatnya yang tidak mampu diubah. Pada waktu yag sama sangat menyedari bahawa semua oarang adalah sama dari segi keupayaan pemikiran, jiwa dan emosi.

Memiliki sifat-sifat yang disebutkan itu kita mampu mencapai apa yang kita impikan dan menjadi kita yang hebat dalam kehidupan kita asalkan kita kuat berusaha.

No comments: