Sunday, April 10, 2011

Jangan suka menempah kegagalan!

Kita hendaklah sentiasa ingat dan sedar tentang satu hakikat besar bahawa "manusia dilahirkan untuk ke dunia adalah untuk mencapai kejayaan, bukan untuk mengalami kegagalan dan penderitaan".

Oleh itu apakah rahsia kejayaan yang sebenar-benarnya? Henry Thoreau memberitahu bahawa rahsia kejayaan yang paling penting ialah sikap percaya kepada diri sendiri.

Kebanyakan kita sebenarnya kurang percaya kepada diri kita sendiri, sering meragui kemampuan dan kebolehan diri sendiri. Maka tidak hairanlah ramai di antara kita yang terbantut di tengah jalan dan gagal dalam mencapai impian hidup. Kita seringkali ragu-ragu dan takut kepada yang tidak jelas. Kita sentiasa dibayangi perasaan khuatir untuk melakukan sesuatu, lalu tidak membuat apa-apa kerananya. Bila begitu, kegagalan telah ditempah secara terang-terangan!

No comments: