Monday, April 18, 2011

Bagaimana menjadi manusia baru...

Kita boleh menjadi manusia baru dan berlainan daripada sebelumnya hanya dengan mengubah percakapan diri bagi mencerminkan imej baru yang ingin kita bina. Dalam interaksi menyeluruh antara semua perkara yang membabitkan usaha membina diri ke arah yang lebih baik berbanding sebelumnya, percakapan diri menjadi faktor terpenting yang boleh kita menjadikan diri kita manusia yang lebih baik dan berkesan.

Percakapan diri yang positif akan membantu kita membina keyakinan dalaman dan mengarahkan kita ke arah mempunyai pemikiran berjaya.

Tidak ada manusia yang gagal sepenuhnya dalam hidup ini. Tetapi apabila berada dalam keadaan minda yang negatif, kita terdorong untuk memberi fokus kepada semua perkara yang bagi kita, menyerupai kegagalan masa lalu dan kita lupa tentang beratus-ratus kejayaan yang pernah kita alami.

Sedangkan melalui percakapan diri yang positif, kita boleh membina imej peribadi sehingga kita mula melihat kegagalan sebagai sebahagian daripada proses untuk berjaya.

No comments: