Saturday, September 03, 2011

Punyailah imej diri positif


Bagaimanakah kita dapat mencipta dalam diri kita daya penggerak untuk mengarahkan motivasi kita agar kita boleh mencapai apa yang kita impikan?

Bagaimanakah caranya untuk kita menguasai daya penggerak dan komitmen yang begitu penting untuk mencapai kejayaan dan bukannya mencipta daya penggerak yang menjadikan kita manusia yang biasa sahaja atau lebih teruk lagi manusia yang terlalu rendah pencapaiannya?

Apakah yang menjadi daya penggerak jangka panjang yang sentiasa mendorong kita untuk mencapai potensi diri kita? Jawabnya ialah kejayaan! Untuk benar-benar bermotivasi, ia itu bermotivasi sendiri, kita perlu mempunyai imej diri positif yang berasaskan kepada hasil pencapaian yang positif !

No comments: