Sunday, September 25, 2011

Masa depan kita, di tangan kita sendiri!


Dunia ini penuh dengan pelbagai peluang. Sesetengahnya dihasilkan untuk kita oleh orang lain. Bagaimanapun, kerja sebenar iaitu mencari dan memperbaikinya mestilah dilakukan oleh kita sendiri, kepada diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri.

Allah tidak mengenakan sebarang had tentang apa yang boleh kita capai. Buatlah dan usahalah, asalkan halal dan syarie. Sesungguhnya, hanya sesetengah orang sahaja yang berusaha dengan keras dan gigih untuk mencapai kecemerlangan, yang mana hakikatnya ia boleh dilakukan dan dicapai oleh sesiapa sahaja.

Had atau batasan yang sering menghalang dan menyukarkan pembangunan dan kecemerlangan diri kita selalunya merupakan sesuatu yang dicari sendiri. Sebahagian besar masalah yang kita hadapi adalah ciptaan kita sendiri!


No comments: