Tuesday, September 13, 2011

Sentiasa bercakap positif


Percayalah, percakapan diri yang positif boleh membawa kepada imej diri yang positif, manakala imej diri yang positif sangat penting bagi menghasilkan prestasi yang tinggi.

Setiap apa yang kita lakukan bersama kawan-kawan dan sahabat kita, mestilah dapat mebina imej diri kita. Ini dapat dilakukan dengan paling berkesan dengan memiliki pandangan yang positif dan mengwujudkan persekitaran yang dapat menjadikan kita bersikap positif.

Sikap positif adalah sangat penting untuk menghadapi dan melepasi sebarang cabaran dan rintangan yang berada dalam laluan kembara ilmu dan perjuangan kita. Hanya orang yang positif akan berani berfikir untuk maju dan berada dipuncak kejayaan tanpa mencipta alasan demi alasan.

No comments: