Monday, September 12, 2011

Cipta suasana memotivasi diri


Tidak terdapat sebarang rahsia sebenarnya tentang bagaimana motivasi berperanan. Sekiranya kita melihat apa yang dicapai oleh mereka yang berjaya dan cemerlang, kita akan dapati bahawa mereka yang mencapai kejayaan cemerlang "membuat apa yang mereka tahu".

Mereka yang kurang berjaya selalunya tahu, tetapi tidak membuat apa yang mereka tahu. Sekiranya kita melakukan sesuatu perkara yang memang kita tahu, kita akan mencipta satu suasana di mana kita akan mencapai tahap potensi diri kita yang lebih tinggi berbanding dengan sekiranya kita tidak membuat apa yang kita tahu.

Apakah asas yang perlu kita amalkan? Pertama kita patut faham bahawa semua motivasi sebenarnya adalah motivasi diri. Seseorang manusia itu mempunyai dua keadaan, sama ada dia mempunyai motivasi atau langsung tidak mempunyai motivasi. Langkah paling baik yang boleh kita lakukan untuk memudahkan terciptanya motivasi diri ialah dengan mencipta satu suasana di mana kita akan tergerak untuk memotivasikan diri kita sendiri.

No comments: