Wednesday, February 16, 2011

Yakin dengan kemampuan memenuhi kemahuan

Isu yang paling penting bukanlah sama ada kita mampu menggunakan kemampuan memenuhi kemahuan sendiri tetapi sama ada kita mempercayainya kerana kepercayaan adalah asas kepada perkara ini. Sekiranya kita tidak mempercayainya maka ia tidak akan kita miliki. Hakikatnya tiada di antara kita yang benar-benar tidak mempercayainya.

Menurut hakikat percaya, setiap hari, kita mencapai kemenangan atau menghadapi kekalahan. Ini merupakan hakikat hidup, ia merupakan hubungan antara manusia dengan Penciptanya dan ia juga merupakan cara bagaimana semua perkara berlaku.

Hakikat yang cukup mudah difahami ialah hidup kita biasanya adalah sepertimana yang kita harapkan dan ia menjadi begitu sekiranya kita berfikir begitu. Kita bukan bergantung kepada nasib kerana kualiti hidup kita bukan ditentukan oleh nasib kita. Sebaliknya kitalah dengan izin Allah yang menentukan nasib kita!

No comments: