Thursday, February 17, 2011

Tindakan yang bersungguh-sungguh

Tindakan yang bersungguh-sungguh bermaksud membuat segala yang kita mampu untuk mencapai matlamat kita.

Kita patut bertanya diri sendiri, "Apakah terdapat perkara-perkara lain yang perlu saya tahu dan dapat dilakukan dalam keadaan saya sekarang, yang bekemungkinan dapat menambah peluang saya untuk mencapai matlamat saya? Perlukah saya mengikuti suatu latihan kemahiran, menghadiri seminar kejayaan, atau membaca buku motivasi kejayaan? Adakah sesiapa yang perlu saya teladani iaitu orang yang boleh membantu saya dan apakah yang patut saya lakukan untuk mendapat pertolongannya?".

Semua yang kita lakukan itu adalah menolong diri sendiri. Lebih banyak kita menolong diri sendiri, maka lebih cepat dan lebih pasti kita akan mencapai matlamat kita. Tindakan yang bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu matlamat merupakan bantuan yang cukup besar ke arah mencapai kepastian dan mencipta gambaran perkara yang menjadi impian dan matlamat kita itu.

No comments: