Wednesday, February 23, 2011

Pemikiran dominan

Minda bawah sedar kita mengendalikan fungsi-fungsi automatik kehidupan yang membuat kita hidup manakala pemikiran dominan menunjukkan kepada kita arah yang patut dituju dalam hidup ini.

Sebelum sesuatu bentuk tindakan menjadi dominan dalam fikiran kita, ia mungkin terjadi dan mungkin juga tidak. Setiap saat, minit, jam, hari, minggu, bulan, tahun dan sepanjang hayat, kita mempunyai pemikiran yang dominan.

Sekiranya kita menjadikan apa yang kita ingini sebagai pemikiran dominan kita dan seterusnya mencipta minda kita gambaran grafik mengenainya, maka kita sudah berada dalam perjalanan untuk mencapai apa yang kita ingin capai.

Pemikiran dominan merupakan cara untuk memberi keutamaan serta penekanan terhadap pemikiran. Apabila dihantar kepada minda bawah sedar, pemikiran ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita melalui kuasa kemampuan memenuhi kemahuan diri yang disokong oleh keimanan dan keyakinan diri. Insya Allah!

No comments: