Wednesday, June 08, 2011

Sikap penentu kejayaan

Dengan mempunyai sikap yang betul, kita akan dapat menguasai kepakaran yang diperlukan untuk mencapai kejayaan. Namun demikian, kepakaran yang paling tinggi sekalipun tidak akan menghasilkan apa-apa sekiranya tidak disertai dengan sikap yang boleh membawa kejayaan.

Walau bagaimana sekalipun kita melihat dan menilainya, kejayaan tidak banyak mempunyai kaitan dengan kelebihan luaran. Ia sebaliknya banyak berkait dengan apa yang kita mahu, apa yang kita fikir, apa yang kita percaya dan apa yang kita yakin.

Akhir sekali, kejayaan ditentukan oleh apa yang kita terima.

No comments: