Sunday, June 05, 2011

Kita adalah apa yang kita fikirkan!

Bercakap tentang kejayaan, hidup ini kelihatan penuh dengan dugaan dan cabaran. Terdapat manusia yang mempunyai kelebihan dari pelbagai segi seperti kekayaan, pendidikan, kedudukan dan keistimewaan tetapi gagal memanfaatkan potensi yang mereka miliki.

Manakala di satu keadaan yang lain terdapat manusia yang menghadapi pelbagai kekurangan tetapi mampu menghadapi pelbagai rintangan dan berjaya dalam hidup mereka.

Mengapakah perkara ini sering terjadi? Apakah terdapat kepakaran atau keistimewaan atau kelemahan yang boleh menjadi penentu kita? Adakah segalanya itu kerana nasib? Atau memang terdapat faktor yang mempengaruhi prestasi kehidupan kita? Sekiranya faktor itu memang benar wujud, apakah boleh kita gunakannya untuk mencapai impian kita atau sebaliknya?

Apakah faktor itu?

Ya...faktor itu memang wujud pada kita. Ia adalah FIKIRAN kita! FIKIRAN kita adalah faktor yang menentukan.....menentukan sama ada kita berjaya atau gagal!

No comments: