Tuesday, June 07, 2011

Cara berfikir ukuran kejayaan

Cara kita berfikir jelas menjadi ukuran kejayaan dalam hidup ini. Kejayaan tidak banyak bergantung kepada kelebihan yang dimiliki dalam bidang pendidikan, wang ringgit atau kedudukan seseorang. Perkara-perkara ini boleh membantu tetapi bukanlah merupakan faktor penentu.

Wang ringgit sering lenyap. Pendidikan pula adalah pengetahuan, tetapi andainya ia tidak disokong oleh tindakan mengamalkan apa yang diketahui, maka ia tidak banyak memberi faedah.

Sikap seperti komitmen, pemikiran besar, keyakinan dan kepercayaan mempunyai pengaruh lebih besar terhadap kejayaan berbanding kepakaran - cara berfikir tergolong sebagai salah satu sikap yang penting.

No comments: