Monday, October 24, 2011

Tiada yang percuma dalam hidup ini....ada kosnya!


Kita akan dapati bahawa semua yang kita perolehi kini, kita telah perolehi dengan pelbagai pengorbanan. Pendek kata, apa yang kita ingin capai dan ingin perolehi memang dengan terpaksa melakukan pengorbanan. Tiada yang percuma dalam hidup ini.

Matlamat yang menjadi pilihan kita akan menentukan pengorbanan yang perlu kita buat. Sekiranya kita sanggup membayar harganya dan mengikuti pelbagai kaedah yang kita pelajari melalui pembacaan, diskusi dan kuliah, maka Insya Allah kita akan berjaya.

Harga yang perlu kita bayar tidak semestinya dalam bentuk wang ringgit. Ianya selalu dalam bentuk usaha mendapatkan lebih banyak pengetahuan, komitmen, keghairahan, kesediaan menanggung risiko, lebih anjal dan lebih bersikap bertanggungjawab. Ataupun, ia mungkin dalam bentuk pengurangan kebebasan, kuasa, keseronokan dan seumpamanya.

Pilihan yang ada buat kita adalah banyak dan pelbagai. Kita hanya perlu bijak memilih. Malah sekalipun kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa, maka kita tetap perlu menanggung dan membayar kosnya.


No comments: