Friday, October 14, 2011

Pilih yang utama


Mereka yang berkesan biasanya tahu bahawa selalunya kerja yang patut dilakukan adalah melebihi masa dan tenaga yang mereka miliki. Satu-satu cara untuk mengatasi masalah ini ialah dengan menentukan keutamaan. Pilihlah tugasan yang paling penting dan tumpukan masa serta tenaga yang kita miliki untuk mempastikan tugasan kita itu akan berjaya disempurnakan.

Pablo Picasso pernah berkata, " Setiap orang mempunyai tenaga yang sama banyak tetapi kebanyakan orang membazirkannya dengan beribu cara yang berlainan. Saya menyalurkan masa saya hanya kepada satu arah yang positif dan mengorbankan yang lain-lainnya".

Oleh yang demikian, tindakan menetapkan keutamaan untuk membolehkan kita memberi tumpuan kepada matlamat kita yang paling penting, adalah perkara yang sangat kritikal dalam menentukan kejayaan kita.

No comments: