Friday, September 14, 2012

Jangan ikut nasihat syaitan!

6 perkara yang merosakkan Iman:

1. Malas hendak melakukan perkara berkebajikan.

2. Menurut nasihat syaitan (walaupun syaitan itu dikatakan syaitan yang dikenali kerana ianya tetap syaitan!)

3.Berhenti berusaha untuk mencari keredaan Tuhan dengan maksud untuk mencari keredaan makhluk.

4. Membiarkan diri terperangkap oleh hawa nafsu dan keluar dari jalan orang salih yang hidup secara nabi dan sahabat-sahabatnya.

5. Menyatakan kesalahan-kesalahan aulia Allah dengan niat untuk menurut jalan yang sesat dan tidak mahu menyebut nama soleh mereka.

No comments: