Thursday, July 19, 2012

Tuntutan menjaga percakapan

Gambar hiasan

Al-Imam al-Mawardi seorang ulama tafsir menjelaskan tuntutan menjaga percakapan bahawa setiap perkataan yang dilontarkan hendaklah memenuhi syarat-syarat:

Pertama: Isi kandungan percakapan itu haruslah untuk sesuatu keperluan.

Kedua: Ia disampaikan sesuai dengan tempat dan masanya.

Ketiga: Ia difokuskan pada perkara yang berkaitan dengan apa yang sedang dibicarakan.

Keempat: Ia disampaikan sesuai dengan keperluan.

Kelima: Memilih kata-kata yang tepat, ringkas dan padat agar sampai maksudnya.

No comments: