Tuesday, August 09, 2011

Fokus kepada objektif kita

Objektif kita sepatutnya ialah untuk mengarahkan motivasi kita ke arah perkara-perkara yang berkemungkinan besar dapat menghasilkan apa yang kita inginkan dari hidup dan kerja yang kita lakukan. Ini hanya boleh dilakukan sekiranya motivasi kita diarahkan oleh matlamat untuk mencapai perkara-perkara yang kita inginkan dari hidup ini ataupun daripada kerja yang kita lakukan.

Apa yang menyedihkan ialah, disebabkan oleh ketiadaan matlamat yang khusus, kebanyakan kita mengarahkan matlamat dan usaha kita ke arah kegiatan-kegiatan yang tidak boleh membawa kita mencapai apa yang kita benar-benar inginkan.

Maka itu kita sering menjadi orang yang tidak kesampaian dalam setiap perjalanan perancangan kita.

No comments: