Monday, March 26, 2012

Matlamat kreatif kita

Matlamat yang kreatif adalah perkara yang diperlukan. Kita berusaha untuk mencapai matlamat dalam pelajaran atau pekerjaan dan matlamat hidup peribadi kita yang lain melalui kesanggupan untuk mengorbankan masa, tenaga dan kemahiran kita.

Perkara yang sama juga kita lakukan untuk menguji dan memperbaiki kebolehan kita, memperteguhkan peribadi kita dan memperbaiki hidup kita serta orang yang kita sayangi melalui tarbiyah Islam yang kita cintai.

Inilah matlamat yang cukup besar bagi menjamin kita menjadi insan yang bahagia.

No comments: